پیشینه کاری

فهرست موارد کاری

مسئولیت عنوان تکنولوژی / ابزار از تا کارفرما
طراح (معمار)
توسعه دهنده
Back-End
اپلیکیشن «برای»
پلتفرم فروش اقساطی
SNBL
 • .NET 8.0
 • ASP.NET Core Web API
 • C#
 • LINQ to EF
 • Entity Framework Core
 • SQL Server 2019
 • Microsoft Test
03/03 حال حاضر شرکت توسعه
سلامت مالی ایرانیان
و
شرکت معماران
عصر دانش
توسعه دهنده
Back-End
اپلیکیشن «لِندرُل»
اولین پلتفرم جامع سلامت مالی

lendroll.ir
 • .NET 6.0
 • ASP.NET Core Web API
 • C#
 • LINQ to EF
 • Entity Framework Core
 • SQL Server 2019
 • Microsoft Test
 • xUnit
02/07 حال حاضر شرکت توسعه
سلامت مالی ایرانیان
و
شرکت معماران
عصر دانش
توسعه دهنده وبسایت
0611 Construction Inc.

0611.ca
 • Wordpress
 • Commercial Theme
02/04 02/05 0611
Construction Inc.
طراح (معمار)
توسعه دهنده
سامانه مدیریت اطلاعات حمایت های مالی
مرتبط با طرح های پژوهشی
ستاد راهبردی توسعه علوم
و فن آوری های شناختی
فاز دوم
 • .NET 6.0 (Updated to 7.0)
 • ASP.NET Core Blazor WASM
 • ASP.NET Core Web API
 • C#, JavaScript
 • LINQ to EF
 • Entity Framework Core
 • SQL Server 2019
 • Bootstrap 5.x
 • Perseus Core
 • HTML 5, CSS 3
01/04 01/07 پیمانکار
شخص ثالث
طراح (معمار)
توسعه دهنده
سامانه جامع ارزشیابی شناختی
شرکت سپهر اندیشه شناختی
وابسته به
موسسه آموزش عالی علوم شناختی
 • .NET 6.0
 • ASP.NET Core Blazor WASM
 • ASP.NET Core Web API
 • C#, JavaScript
 • LINQ to EF
 • Entity Framework Core
 • SQL Server 2019
 • Bootstrap 5.x
 • Perseus Core
 • HTML 5, CSS 3
 • Telerik Reporting 2022.1
01/01 01/03 پیمانکار
شخص ثالث
طراح (معمار)
توسعه دهنده
سامانه مدیریت اطلاعات
بازاریابی فنی و امور مشتریان
شرکت آرونا شیمی
 • .NET 6.0
 • ASP.NET Core Blazor Server
 • C#, JavaScript
 • LINQ to EF
 • Entity Framework Core
 • SQL Server 2019
 • Bootstrap 5.x
 • Perseus Core
 • HTML 5, CSS 3
00/12 01/08 پیمانکار
شخص ثالث
طراح (معمار)
توسعه دهنده
سامانه مدیریت اطلاعات حمایت های مالی
مرتبط با طرح های پژوهشی
ستاد راهبردی توسعه علوم
و فن آوری های شناختی
فاز اول
 • .NET 5.0 (Updated to 7.0)
 • ASP.NET Core Blazor WASM
 • ASP.NET Core Web API
 • C#, JavaScript
 • LINQ to EF
 • Entity Framework Core
 • SQL Server 2019
 • Bootstrap 5.x
 • Perseus Core
 • HTML 5, CSS 3
00/05 00/10 پیمانکار
شخص ثالث
توسعه دهنده وبسایت
خانه با ما

khanehbama.com

* از سرونوشت این سایت و کارفرمای آن اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
 • Wordpress
 • Commercial Theme
99/11 99/12 شرکت خدماتی
خانه بامداد ماهان
طراح (معمار)
توسعه دهنده
بازنویسی جامع سامانه
مدیریت اطلاعات خدمات ترخیص کالا
گروه تجاری Easy Run Group

easyrungroup.ir

* این سامانه بطور کامل در قالب SPA بازنویسی شد و در حال حاضر نگهداری و پشتیبانی میشود.
 • .NET 5.0
 • ASP.NET Core Blazor WASM
 • ASP.NET Core Web API
 • C#, JavaScript
 • LINQ to EF
 • Entity Framework Core
 • SQL Server 2019
 • Bootstrap 4.x
 • Perseus Core
 • HTML 5, CSS 3

Reporting Endpoint:
 • .NET 4.8
 • ASP.NET Web API
 • Microsoft Reports
 • PDF.js
99/10 00/02 گروه تجاری
Easy Run Group
طراح (معمار)
توسعه دهنده
واسط کاربری و زیرساخت انتقال داده‌ها در
سامانه مدیریت اطلاعات
دارایی‌ها و محاسبات مالیاتی
Brass Tax Corporate Entity
 • .NET 5.0
 • ASP.NET Core Blazor WASM
 • ASP.NET Core Web API
 • ASP.NET Core SignalR
 • C#, JavaScript
 • Bootstrap 4.x
 • jQuery
 • HighChart
 • Noty
99/07 00/05 شرکت
EA-Link System
مالزی
توسعه دهنده سامانه پرتال اداری
بانک گردشگری
99/06 99/08 پیمانکار
شخص ثالث
توسعه دهنده وبسایت
فروشگاه ژیکال استیل

zhikalsteel.com

* این وبسایت بر اثر حمله سایبری به سرورهای شرکت ایران هاست در سال 1400 نابود شد و مجددا توسط پیمانکار دیگری از ابتدا تولید گردیده.
 • Wordpress
 • Commercial Theme
99/05 99/09 شرکت
ژیکان استیل درخشان
توسعه دهنده وبسایت
G r a n d e z z a  V a l v e

g r a n d e z z a - v a l v e .com

* این وبسایت بر اثر حمله سایبری به سرورهای شرکت ایران هاست در سال 1400 نابود شد و مجددا توسط پیمانکار دیگری از ابتدا تولید گردیده.
 • Wordpress
 • Commercial Theme
99/04 99/06 شرکت
آترا اُکسین کارون
مشاور فنی سامانه های اداری حوزه بازار سرمایه
-
99/02 99/04 شرکت
فرابورس ایران
توسعه دهنده
بهبود دهنده
سامانه های اداری-بانکی
 • .NET 4.7
 • ASP.NET MVC
 • C#, JavaScript
 • LINQ to EF
 • Entity Framework 6.x
 • SQL Server 2017
 • HTML5, CSS3
 • jQuery & plugins
98/08 98/10 شرکت
مهندسی نرم‌افزار
آتیسان
توسعه دهنده وبسایت
صرافی 6030 (کانادا)

6030exchange.com
 • Wordpress
 • Commercial Theme
98/06 98/08 صرافی 6030
توسعه دهنده وبسایت
شرکت آترا اُکسین کارون

atraoxin.com

* این وبسایت بر اثر حمله سایبری به سرورهای شرکت ایران هاست در سال 1400 نابود شد و مجددا توسط پیمانکار دیگری از ابتدا تولید گردیده.
 • Wordpress
 • Commercial Theme
97/08 98/02 شرکت
آترا اُکسین کارون
توسعه دهنده وبسایت
کانون تبلیغاتی پارت بینش

partbinesh.ir

* این وبسایت در سال 1401 با انحلال کانون تعطیل گردید.
 • ASP.NET WebForms 4.6+
  • Master Pages
  • Custom Controls
 • C#
 • XML
 • Commercial HTML Theme
  • HTML5, CSS3
  • jQuery & plugins
  • Bootstrap 3.x & plugins
96/07 97/10 کانون تبلیغاتی
پارت بینش
توسعه دهنده وبسایت
شرکت احیا گستران آب و چاه

groundwaterwell.ir

* از سرونوشت این سایت و کارفرمای آن اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
 • Wordpress
 • Commercial Theme
96/11 96/12 شرکت
احیا گستران آب و چاه
طراح (معمار)
توسعه دهنده
سامانه مدیریت اطلاعات
تعمیرات/وضعیت سلامت دارایی های فیزیکی
شرکت پترو دانیال کیش

تصاویر
 • .NET 4.6
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET Dynamic Data
 • C#, JavaScript
 • LINQ to EF
 • Entity Framework 6.x
 • SQL Server 2016
 • Microsoft Reports
 • HTML5, CSS3
 • jQuery & plugins
 • Bootstrap 3.x & plugins
 • WebShims Pollyfiller
95/04 95/12 شرکت
پترو دانیال کیش
توسعه دهندهء
الگوی گرافیکی
وب سایت
نقشه راه علوم زمین و معدن
پایگاه ملی داده های علوم زمین

georoadmap.ir

* از سرونوشت این سایت و کارفرمای آن اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
 • BlogEngine.NET
 • ASP.NET WebForms 4.5+
  • Master Pages
  • Custom Controls
 • C#, JavaScript
 • HTML5, CSS3
 • jQuery & plugins
 • Bootstrap 3.x & plugins
94/11 95/02 گروه نرم افزاری پیوند
مدرس دوره آموزشی
اصول و مفاهیم Web-Application

* این دوره مبتنی بر سرفصل های مصوب «شرکت مخابرات ایران» تدریس گردید.
94/07 94/08 شرکت مخابرات
استان تهران
طراح (معمار)
توسعه دهنده
سامانه فروش اینترنتی
کالاهای جانبی و قطعات یدکی لپتاپ
گروه تجاری Prince Computer
وارد کننده و توزیع کننده قطعات لپتاپ

shop.pricom.ir

* از سرونوشت این سایت و کارفرمای آن اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
 • .NET 4.6
 • ASP.NET Web Forms
 • C#, JavaScript
 • LINQ to EF
 • Entity Framework 6.x
 • SQL Server 2012+
 • Microsoft Reports
 • HTML5, CSS3
 • jQuery & plugins
 • Bootstrap 3.x & plugins
 • WebShims Pollyfiller
 • Perseus FX
94/02 96/02 گروه تجاری
Prince Computer
طراح (معمار)
توسعه دهنده
توسعه موردی امکانات سامانه
مدیریت اطلاعات خدمات ترخیص کالا
گروه تجاری Easy Run Group

easyrungroup.ir

تصاویر

* این سامانه در حال حاضر نگهداری و پشتیبانی میشود و نسبت به نسخه ابتدایی تغییرات متنوعی داشته.
 • .NET 4.5
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET AJAX
 • C#, JavaScript
 • LINQ to EF
 • Entity Framework 6.x
 • SQL Server 2012+
 • Microsoft Reports
 • HTML 5, CSS 3
 • AJAX Control Toolkit
 • Perseus FX
94/01 94/08 گروه تجاری
Easy Run Group
توسعه دهنده مهندسی معکوس و تولید
مبدل تاریخ میلادی به جلالی
و تقویم جلالی در نرم افزار GPS Gate
(سامانه ماهواره ای مدیریت
و ناوبری ناوگان حمل و نقل)
 • JavaScript
93/12 94/03 شرکت مهندسی
پیشگامان صنعت پانا
(IR System)
مدرس دوره آموزشی
اصول و مفاهیم Web-Application
و
دوره های آموزشی Microsoft ASP.NET

* این دوره ها (3 دوره) مبتنی بر سرفصل های مصوب «شرکت مخابرات ایران» تدریس گردید.
93/09 93/12 شرکت مخابرات
استان تهران
طراح (معمار)
توسعه دهنده
سامانه اتوماسیون و
مدیریت اطلاعات کالا و خدمات
گروه تجاری Prince Computer
وارد کننده و توزیع کننده قطعات لپتاپ

admin.pricom.ir

* از سرونوشت این سایت و کارفرمای آن اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
 • .NET 4.6
 • ASP.NET Web Forms
 • C#, JavaScript
 • LINQ to EF
 • Entity Framework 6.x
 • SQL Server 2012+
 • Microsoft Reports
 • HTML5, CSS3
 • jQuery & plugins
 • Bootstrap 3.x & plugins
 • WebShims Pollyfiller
 • TinyMCE HTML Editor
 • Perseus FX
93/04 96/02 گروه تجاری
Prince Computer
مدرس دوره آموزشی
اصول و مفاهیم Web-Application

* این دوره مبتنی بر سرفصل های مصوب «شرکت مخابرات ایران» تدریس گردید.
93/03 93/04 شرکت مخابرات
استان تهران
توسعه دهنده وب سایت رسمی مرتضی شریفی
مدرس و مترجم زبان انگلیسی

mortezasharifi.com

* این وبسایت در سال 1394 به درخواست مالک آن تعطیل گردید و متاسفانه تصویری از آن در دسترس نمی باشد.
 • HTML5
 • CSS3
 • Bootstrap 3.x
 • Lightbox Plugin
 • Font Wire One
 • Font Awesome
93/03 93/03 مرتضی شریفی
طراح (معمار)
توسعه دهنده
بازنویسی جامع سامانه
مدیریت اطلاعات خدمات ترخیص کالا
گروه تجاری Easy Run Group

easyrungroup.ir

تصاویر

* این سامانه در حال حاضر نگهداری و پشتیبانی میشود و نسبت به نسخه ابتدایی تغییرات متنوعی داشته.
 • .NET 4.5
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET AJAX
 • C#, JavaScript
 • LINQ to EF
 • Entity Framework 6.x
 • SQL Server 2008 R2+
 • Microsoft Reports
 • HTML 5, CSS 3
 • AJAX Control Toolkit
 • Perseus FX
93/01 93/02 گروه تجاری
Easy Run Group
توسعه دهنده مهندسی معکوس و تولید
مبدل تاریخ میلادی به جلالی
و تقویم جلالی در
Microsoft Dynamics CRM 2011
 • JavaScript
 • C#
92/08 92/10 شرکت فناوران
آراد اندیش
(استان اصفهان)
مدرس دوره های آموزشی Microsoft ASP.NET

* این دوره ها (2 دوره) مبتنی بر سرفصل های مصوب «شرکت مخابرات ایران» تدریس گردید.
92/05 92/07 شرکت مخابرات
استان تهران
توسعه دهندهء
الگوی گرافیکی
وب سایت
سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران

tceo.ir

* این وبسایت در سال 1395 با نرم‌افزار دیگری جایگزین گردید و متاسفانه تصویری از نسخهء پیشین در دسترس نمی باشد.
 • XHTML 1.0 transitional
 • CSS 2.1
 • JavaScript
 • jQuery + jQuery UI
 • ASP.NET WebForms 4.0
  • Master Pages
  • Custom Controls
91/06 91/07 گروه نرم افزاری اِلمان
مدرس دوره آموزشی مبانی وب، HTML و CSS
 • Web Introductions
 • HTML 4.01 & XHTML 1.x
 • CSS 2.x
 • Web Design Concepts
 • Page Layout Concepts
91/05 91/07 موسسه
توسعه دانش شریف
(جهاد دانشگاهی
دانشگاه صنعتی شریف)
طراح (معمار)
توسعه دهنده
نرم افزار تهیه فایل فهرست نسخ
بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
 • .NET 4.0
 • Windows Forms
 • C#
 • LINQ to EF
 • Entity Framework 5.x
 • Microsoft SQL CE 4.0
90/10 90/11 دکتر فرهاد نادعلیزاده
مدرس کارگاه یکروزه آشنایی با مبانی HTML
 • Web Introductions
 • HTML 4.0 Basics
90/08 90/09 موسسه آموزشی
آرمان توسعه
طراح (معمار)
توسعه دهنده
وب سایت گروه بازرگانی ویکور الکترونیک

vicortrading.ir

تصاویر بخش مدیریت

* این گروه در سال 1397 منحل و سایت مربوطه تعطیل گردید.
 • .NET 4.0+
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET AJAX
 • C#
 • LINQ to EF
 • Entity Framework 4.0
 • SQL Server 2008 R2
 • Perseus FX
90/05 90/07 شرکت بازرگانی
ویکور الکترونیک
طراح (معمار)
توسعه دهنده
سامانه مدیریت اطلاعات پرسنل
و حقوق-دستمزد بنیاد تعاون ناجا

تصاویر

* این پروژه، بصورت غیر رسمی توسط یکی از پرسنل معاونت منابع انسانی بنیاد پیشنهاد گردید و حدود 75 درصد کار آن با همکاری ایشان انجام شد، ولی به دلیل تغییر سیاستهای مدیریتی در معاونت منابع انسانی بنیاد و عدم حمایتهای مالی، این پروژه متوقف گردید.
 • .NET 4.0
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET AJAX
 • C#
 • LINQ to SQL
 • SQL Server 2008 R2
 • Microsoft Reports
 • Perseus FX
90/02 90/05 معاونت منابع انسانی
بنیاد تعاون ناجا
طراح (معمار)
توسعه دهنده
سامانه مدیریت اطلاعات
خدمات ترخیص کالا
گروه تجاری Easy Run Group
(Jebel Ali FZCo.)

تصاویر

* این سامانه در حال حاضر نگهداری و پشتیبانی میشود و نسبت به نسخه ابتدایی تغییرات متنوعی داشته.
 • .NET 4.0
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET AJAX
 • C#, JavaScript
 • LINQ to EF
 • Entity Framework 4.0
 • SQL Server 2008 R2
 • Microsoft Reports
 • AJAX Control Toolkit
 • Perseus FX
90/01 90/03 گروه نرم افزاری آسیم
طراح (معمار)
توسعه دهنده
سامانه مدیریت اطلاعات و صدور اسناد
خدمات کشتیرانی شرکت گلف اجنسی ایران

* قرارداد این پروژه به دلیل مشکلات اداری شرکت گلف اجنسی و عدم اطلاع رسانی صحیح در زمینه شناخت سامانه، همچنین کارشکنی و عدم انعطاف پذیری برخی از مدیران شرکت، پس از تولید یک فاز، از طرف پیمانکار (گروه آسیم) ملغی گردید.
 • .NET 4.0 Hybrid
 • Windows Forms
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET AJAX
 • C#
 • LINQ to EF
 • Entity Framework 4.0
 • SQL Server 2008
 • Microsoft Reports
 • Telerik RAD Controls 2010
 • Perseus FX
89/07 90/12 گروه نرم افزاری آسیم
مدرس
مشاور فنی
مفاهیم و فن آوری های وب،
تحلیل و مدل سازی سیستمها و فرآیند ها
 • HTML
 • CSS
 • UML
 • Business Process Analysis
 • Business Modeling
89/07 89/09 شرکت سایپا پرس
طراح (معمار)
توسعه دهنده
سامانه صدور، مدیریت و ارسال
صورت حساب (Proforma & Invoice)
شرکت اطلس کوپکو ایران

مشخصات و تصاویر
 • .NET 4.0 Hybrid
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET AJAX
 • C#
 • LINQ to SQL
 • SQL Server 2008
 • VB.NET
 • LINQ to XML
 • Microsoft Reports
 • Windows Service
 • Microsoft Fax Service
 • Telerik RAD Controls 2010
89/03 89/06 شرکت توسعه
فن آوری اطلاعات شار
طراح (معمار)
توسعه دهنده
وب سایت مدرسه فارابی
فرهنگنامه موسیقی سنتی

farabisoft.com
 • .NET 3.5 Hybrid
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET AJAX
 • C#
 • LINQ to SQL
 • SQL Server 2008
 • Console Application
 • VB.NET
 • LINQ to XML
88/10 88/12 شرکت تحقیقاتی و
بازرگانی صوت آذین
طراح
توسعه دهنده
باز نویسی وب سایت رازهای پرواز

razhayeparvaz.com

* این وبسایت در سال 1389 با نرم‌افزار دیگری جایگزین گردید و متاسفانه تصویری از نسخهء پیشین در دسترس نمی باشد.
 • .NET 3.5
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET AJAX
 • C#, JavaScript
88/10 88/11 موسسه مطالعاتی
رازهای پرواز
(انتشارات لوح سیمین)
مدیر پروژه
مشاور فنی
سامانه یکپارچه سازی و مدیریت
دسترسی نرم افزار های اداری
 • .NET 2.0
 • Windows Forms
 • VB.NET
 • SQL Server 2005
 • Component One 2007
88/07 88/09 شرکت سایپا پرس
مدرس
مشاور فنی
مفاهیم و فن آوری های وب

* این مورد کاری، بدلیل وجود قوانین دست و پا گیر سازمانهای دولتی، بدون قرارداد رسمی و بر اساس تعهد اخلاقی انجام گردید.
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET AJAX
88/05 88/07 وزارت نفت
مدرس مفاهیم و فن آوری های وب،
تحلیل و مدل سازی سیستمها و فرآیند ها
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • C#
 • ASP.NET Web Forms
 • OOP
 • UML
88/02 88/06 شرکت داده پردازی
برق و آب پویش پارس
(پویش برق)
طراح (معمار)
توسعه دهنده ارشد
بانک اطلاعات مصرف انرژی
واحدهای صنعتی ایران
سازمان بهره ­وری انرژی ایران

* این وبسایت در سال 1390 به درخواست سازمان تعطیل گردید.
 • .NET 3.5
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET AJAX
 • C#
 • LINQ To SQL
 • SQL Server 2008
 • RUP
87/08 87/12 شرکت داده پردازی
برق و آب پویش پارس
(پویش برق)
طراح
توسعه دهنده
وب سایت رازهای پرواز
 • .NET 2.0
 • ASP.NET Web Forms
 • C#, JavaScript
87/03 87/04 موسسه مطالعاتی
رازهای پرواز
(انتشارات لوح سیمین)
طراح
توسعه دهنده
نرم افزار Network Restrictor
(نرم افزار محدود کننده دسترسی به شبکه)

* این نرم افزار به درخواست یکی ازر پرسنل رسمی وزارتخانه، جهت استفاده در سایتهای کامپیوتری وزارتخانه یا شرکتهای تابعه تولید گردید.
هدف از تولید این نرم افزار، محدود کردن دسترسی به شبکه برای کاربرانی میباشد که به صورت غیر مجاز از رسانه های ذخیره سازی همراه (Removable Drive) استفاده می نمایند.
 • .NET 2.0
 • Windows Service
 • Windows Forms
 • C#
87/01 87/01 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
طراح
توسعه دهنده
وب سایت شرکت تحقیقاتی
و بازرگانی صوت آذین

soutazin.com

* این وبسایت در حال حاضر با نرم‌افزار دیگری جایگزین شده و متاسفانه تصویری از نسخهء پیشین در دسترس نمی باشد.
 • .NET 2.0
 • ASP.NET Web Forms
 • JavaScript
86/03 86/04 شرکت تحقیقاتی و
بازرگانی صوت آذین
طراح
توسعه دهنده ارشد
سامانه جامع آب و فاضلاب
شرکت آب و فاضلاب استان قم
 • .NET 2.0
 • ASP.NET Web Forms
 • C#, JavaScript
 • SQL Server 2005
 • Crystal Reports 10
 • Telerik Rad Controls 2006
 • RUP
86/02 88/06 شرکت داده پردازی
برق و آب پویش پارس
(پویش برق)
طراح
توسعه دهنده
نامجو
نرم افزار جستجوگر اسامی
 • .NET 2.0
 • Windows Forms
 • VB.NET
 • MS Access 2003
85/10 85/12 موسسه مطالعاتی
رازهای پرواز
(انتشارات لوح سیمین)
طراح
توسعه دهنده
وب سایت Fars-X

* این پروژه به دلیل انحلال شرکت در ابتدای سال 1386 متوقف گردید.
 • .NET 2.0
 • ASP.NET Web Forms
 • VB.NET
 • JavaScript
 • SQL Server 2000
85/02 86/02 شرکت تبلیغاتی
مهر هنر آریا
طراح
توسعه دهنده
نرم افزار آموزش موسیقی
Learn To Play Music (Prototype)
 • .NET 1.1
 • Windows Forms
 • VB.NET
84/06 84/07 شرکت تحقیقاتی و
بازرگانی صوت آذین
تحلیل گر
طراح
Weblog Service Provider
 • .NET 1.1
 • ASP.NET
 • VB.NET
83/07 83/10 پایان نامه
مقطع کارشناسی
پژوهشگر
توسعه دهنده
Lahidjan University
Surveillance System
 • VB 6.0
 • VC++ 6.0
83/02 83/03 پروژه
پژوهشی-دانشجویی
مشاور انفورماتیک --- 81/05 91/05 موسسه مطالعاتی
رازهای پرواز
(انتشارات لوح سیمین)
تحلیل گر
طراح
توسعه دهنده
چک پرداز
نرم افزار مدیریت حسابهای جاری
 • VB 6.0
 • Access 2000
80/12 81/03 پایان نامه
مقطع کاردانی
مشاور انفورماتیک --- 79/04 حال حاضر شرکت تحقیقاتی و
بازرگانی صوت آذین